Noorderruimte

 

AANLEIDING

Nederland is een welvarend land. Ook al zijn er binnen ons land zeker verschillen, ten opzichte van het buitenland hoort ons land economisch tot de meest succesvolle regio’s op aarde. Zelfs in tijden van economische crisis.

Technologisch zijn enorme sprongen gemaakt. En het eind is nog niet in zicht. Wie dat wil, is 24/7 verbonden met de rest van de wereld. Op elk moment van de dag is alle informatie te vinden die men zoekt. Gewild en ongewild wordt men zelfs overspoeld met informatie die door anderen wordt toegespeeld. De meest succesvolle website is niet toevallig een zoekmachine, die helpt enig overzicht te krijgen in die zee van informatie.

TomTom’s brengen ieder waar hij wil zijn. Op ieder gewenst ogenblik. Veilig, snel. Het doel lijkt soms belangrijker dan de reis. Als de treinen stilstaan, heet het al gauw een ‘crisis’. We moesten immers op tijd op ons volgende adres zijn…. Cultureel treden steeds meer mensen ver buiten hun traditionele grenzen. Japans eten of Indisch, Mexicaans, Tunesisch en ga zo maar door, is heel gewoon geworden. Via de televisie krijgen kijkers ‘Groeten uit de Rimboe’. Ze volgen BN’ers naar verre streken. Ook zelf reizen ze meer en meer de wereld over. Volgens sommigen ‘wordt de wereld snel een dorp’.

In winkelcentra klinken de luidsprekers permanent. Stiltes worden omzeild of weggewerkt. In pauzemuziekjes bij het wachten aan de telefoon drukken we de stilte weg. Kinderen multitasken tussen school, Hyves, sportclub, iPod, vriendenkring en mobieltje. Ouderen brengen en halen, werken, volgen cursussen, onderhouden hun gezin of andere relaties, houden het nieuws bij, geven hun mening en ga zo maar door.

Dit is een wereld van veel en van nu. De 24-uurseconomie is eigenlijk al lang een feit. Mensen zijn druk en worden steeds drukker. Tegelijkertijd groeit de roep om balans. Om af en toe een pauze. Om momenten van rust in dit woelige en roerige bestaan. De aandacht voor bezinning neemt toe. Spanning en stress zijn voor steeds meer mensen grote belemmeringen.

De kwaliteit van leven verliest het volgens velen te vaak van de kwantiteit, van het meer en het nu. Er zijn ook harde signalen. Steeds meer gezondheidsklachten kunnen worden gerelateerd aan de jachtige manier van leven. Chronische innerlijke onrust leidt tot concentratieverlies, onevenwichtigheid, lichamelijke kwalen, verslaving, onvrede, oppervlakkigheid, agressie. De WHO voorspelt dat depressie in 2020 wereldwijd de op één na grootste ziekteoorzaak zal zijn. Afbrokkelende sociale cohesie kan zeker voor een deel worden teruggevoerd op onvoldoende tijd en aandacht voor elkaar.

Het is in deze context dat stilte en rust een herwaardering ondergaan. Mensen ontdekken opnieuw, of soms voor het eerst, de waarde van de stilte. Dat gebeurt steeds meer. Kerkgebouwen vervullen al eeuwen een functie als plekken van stilte en bezinning voor wie even een adempauze zoekt. Veel ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen hebben stiltecentra. En een groeiend aantal bedrijven ruimt een plek in voor reflectie en bezinning.

Visiedocument “Een luisterend oor voor stilte” , juni 2011, gevonden op 01-09-2011

 

LOCATIE: BLAUWE STAD

Kaart Blauwe Stad

3D-impressie projectgebied

DE OPDRACHT

Het ontwerpen van een bezinningsplatform in Blauwe Stad, een plek die dient voor terugtrekking uit de drukte van de maatschappij en die het Oldambt toegankelijker maakt voor recreanten en toeristen. Het ontwerp zal als schakel fungeren tussen de complexe, drukke en lawaaierige Randstad en de wereld van eenvoud, rust en stilte in het Eems-Dollardgebied.

In de toekomst zullen er verschillende excursies en arrangementen zijn in het Oldambt die aansluiten bij het beleven van de cultuurhistorische en landschappelijke karakteristieken die het gebied zo uniek maken. Daarbij horen bijvoorbeeld ook overnachtingen in karakteristieke bouwwerken zoals borgen, dijkwoningen en boerderijen. Deze excursies komen tot stand in nauwe samenwerking met lokale initiatiefnemers (inclusief bewoners) die willen bijdragen aan bezinningstoerisme in de omgeving van Blauwe Stad. Het bezinningsplatform in Blauwe Stad kan daarbij als startpunt of eindpunt dienen.

Het bezinningsplatform in Blauwe Stad moet een herkenbare en toegankelijke plaats worden voor recreanten en toeristen die even weg willen uit de drukte, even weg uit de maatschappij. Een gebouw dat beschermd, omarmd, en tegelijkertijd een spectaculair zicht geeft op de omgeving. Het waarnemen van de omgeving, het weer en de aanwezigheid van het water zijn belangrijke elementen die bezoekers moeten kunnen ervaren.

Het uiteindelijke ontwerp heeft de volgende functies;

  • Overnachten: Er is plaats voor 50 personen om de nacht door te brengen, indeling: 15 x 2-persoonskamer, 10 x 1-persoonskamer en 10 x 1-persoons capsulekamer.
  • Trainingen en cursussen: Op de locatie zelf kan een eerste aanzet worden gegeven tot het overdenken en ervaren van jezelf (je geest en lichaam, bijvoorbeeld met Hatha Yoga) en je omgeving. Om dit te stimuleren zullen er ruimtes zijn voor bijeenkomsten in groepsverband.
  • Stilte: Er is een stilteruimte/omgeving om zonder geluid te ont-moeten.
  • Eten en drinken: Er is een restaurant (+terras) voor 50 personen waar lokale gerechten gegeten kunnen worden.
  • Muziek: Er is een muziekruimte waar naar ontspannende muziek kan worden geluisterd.
  • Facilitaire ruimtes: Natuurlijk zijn er verschillende ruimtes nodig die dienen te ondersteuning van de overige voorzieningen, zoals een receptie, keuken, kantoren en opslagruimtes.

 

Verslag: Kiekskil – over anders kijken in Blauwestad en omgeving